Barn-HLR och första hjälpen

Vid en grundutbildning i Barn-HLR och första hjälpen, lär deltagaren sig att undersöka och behandla följande tillstånd:

  • främmande föremål i luftstrupen
  • medvetslöshet
  • drunkning
  • hjärtstopp
  • blödning
  • brännskada
  • chock/cirkulationssvikt
  • hjärnskakning

Vid grundutbildningen tränar vi på babydockor och juniordockor.

 

Utbildningen genomförs enligt utbildningsprogram från Svenska rådet för hjärt- lungräddning.

2 timmar

 

Instruktörsledd utbildning enligt Svenska HLR-Rådets senaste riktlinjer 

Varje deltagare erhåller kompetenskort.