Hjärt- lungräddning med hjärtstartare

Varje dag drabbas cirka 20 personer i Sverige av ett plötsligt, oväntat hjärtstopp. Den som drabbats av ett hjärtstopp är helt beroende av att en medmänniska kan och vill hjälpa till, genom hjärt- lungräddning. Läs Linus berättelse

Utbildningen i HLR innehåller undersökning och behandling av
följande tillstånd:

  • luftvägsstopp
  • medvetslöshet
  • hjärtstopp

Utbildningen innefattar även grunderna i hur man använder en hjärtstartare.

 

90 minuter

 

Instruktörsledd utbildning enligt Svenska HLR-Rådets senaste riktlinjer 

Varje deltagare erhåller kompetenskort.