HLR-utbildning & Hjärtstartare.

Vuxen-HLR

Varje dag drabbas cirka 17 personer i Sverige av ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Den som drabbats av ett hjärtstopp är helt beroende av att en medmänniska kan och vill hjälpa till genom hjärt- lungräddning.

Utbildningen i HLR innehåller undersökning och behandling av följande tillstånd:

  • hjärtstopp
  • luftvägsstopp
  • medvetslöshet
  • akuta sjukdomstillstånd

Samtliga kursdeltagare får träna på att använda en hjärtstartare.

Tidsåtgång: 2 timmar

Det finns möjlighet till teckenstöd.

En instruktörsledd utbildning enligt Svenska HLR-Rådets senaste riktlinjer Varje deltagare erhåller kompetenskort och handbok i första hjälpen.