Instruktörsutbildning

HLR-Instruktören är återförsäljare av

HLR-DOCKOR från Prestan.

 

Kontakta huvudinstruktör Katarina N. Lindahl om du vill utbildas till instruktör i första hjälpen, d-hlr, hlr eller barn-hlr

 

Instruktör

tidsåtgång: halvdag

förkunskap: inläst instruktörsbok, genomfört aktuella webbutbildningar och tagit del av tillhörande film. Deltagit i grundutbildning det senaste halvåret.

 

Huvudinstruktör

tidsåtgång: halvdag

förkunskap: erfarenhet av minst fyra genomförda grundutbildningar

inläst instruktörsbok och huvudinstruktörsbok