HLR-utbildning & Hjärtstartare.

Grundläggande brandutbildning i samarbete med Brandinstruktören AB

Kombinera Vuxen-HLR, Barn-HLR alt. Första hjälpen med Brandkunskap.
  

En förutsättning att förebygga bränder och olyckor är att personalen har kunskaper om verksamhetens brandskydd och risker! Och att ansvariga för brandskyddsarbetet har rätt förutsättningar för uppgiften.

Brandinstruktören Sverige erbjuder

  • Grundläggande brandkunskap
  • SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete
  • Brandskyddsombud / Brandskyddsansvariga
  • Heta Arbeten 
  • Utrymningsövningar
  • Framtagande av Insatsplaner

 Med två parallella grupper lär ni er rädda liv och egendom på samma dag.        

I samarbete med Brandinstruktören AB erbjuds brandsläckare och brandfilt. Finns i färgerna röd, svart och vit.

Pulver 6 kg högsta effektivitetsklass 55A

Brandfilt 120x180 cm.