HLR - Instruktören, utbildningar och hjärtstartare.

Brandskydd och första hjälpen

En heldagsutbildning med Vuxen-HLR, Barn-HLR eller Första hjälpen på förmiddagen och Brandskyddsutbildning på eftermiddagen.
  

Brandkunskap
Teori om risker, förebyggande åtgärder, brandförlopp m.m.

Praktisk träning på att hantera en handsläckare samt släcka brand i kläder. 

 

Två instruktörer vilket möjliggör två parallella grupper.        

 

 

 

Copyright © 2003-2009 Din Hemsida All rights reserved.