Brandkunskap och första hjälpen

En heldagsutbildning med Vuxen-HLR, Barn-HLR eller Första hjälpen på förmiddagen och Brandkunskap på eftermiddagen.
  

Brandkunskap
Teori om risker, förebyggande åtgärder, brandförlopp m.m.

Praktisk träning på att hantera en handsläckare samt släcka brand i kläder. 

 

Två instruktörer vilket möjliggör två parallella grupper.