HLR - Instruktören, utbildningar och hjärtstartare.

 

Ändra till en bild som passar din startsida och skriv en text som passar till bilden ovan.

Nedan följer utdrag ur standarden SS28000:2015

 

Omfattning:

"Denna standard anger termer och definitioner i anslutning till hjärtsäker zon. Standarden anger också krav på hjärtstartare samt krav och rekommendationer för utbildning, underhåll, tillgänglighet och ansvar i anslutning tiill användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården."

 

3.1

Hjärtsäker zon

"definerad område där det finns beredskap och rutiner för att kunna hantera ett hjärtstopp genom tidigt larm till 112, tidig hjärt-lungräddning samt använda en hjärtstartare inom tre minuter."

 

4.1

Hjärtstartare

" Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter ska hjärtstartare, halv- eller helautomatiska, som uppfyller kraven i SS-EN 60601-2-4 samt tillbehör vara CE-märkta i enlighet med den medicinska regelverket"

 

4.2

Utbildning

"Utbildningen i hjärt-lungräddning samt användandet av hjärtstartare ska följa Svenska HLR-Rådets aktuella rekommendationer"

 

4.3

Information och skyltning

"Information om hjärtstartarens placering och den hjärtsäkra zonens larmrutiner ska finnas tillgänglig för personal samt besökare på väl synlig plats eller göras känd genom muntlig eller skriftlig information."

 

4.5

Beredskap och larmrutiner

"En hjärtsäker zon ska ha god beredskap och larmrutiner för omhändertagande av hjärtstopp. Larmrutinerna ska vara väl dokumenterade och förankrade i verksamheten."

 

4.6

"Hjärtstartare i hjärtsäker zon ska vara registrerade i Sveriges hjärtstartarregister."

 

4.7

Underhåll och ansvar

4.7.1

"Innehavaren av hjärtstartare ska ansvara för att:

- det finns rutiner för löpande underhåll och utser ansvarig/-a för detta."

4.7.1.1

"Löpande underhåll innebär att regelbundna kontroller av hjärtstartare samt tillbehör görs för att säkerställa hjärtstartarens funktion."

4.7.1.2

"Innehavarens av hjärtstartaren ska ansvara för att hjärtstartaren återställs i brukbart skick efter användning."

 

Copyright © 2003-2009 Din Hemsida All rights reserved.