Hjärt- lungräddning med defibrillering.

Kursen vänder sig till de som har hjärtstartare i sin närhet samt de som i sitt yrke kan bli larmade till hjärtstopp, tex räddningstjänstpersonal, polis, simhallspersonal, väktare.

Krav på förkunskap: inläst kursbok i D-HLR samt genomförd webbutbildning.

 

Kunskap och rätt utrustning ger trygghet!                      Inslag i Smålandsnytt, film

          

 

Med rätt utbildning blir det ingen tvekan om hur vi ska agera i samband med ett hjärtolycksfall.

HLR-Instruktören kontaktar er årligen eller vid behov, för uppföljning av utbildningen.

Vid en utbildning i hjärt- lungräddning med hjärtstartare skapar vi scenarier anpassade till aktuell arbetsmiljö.

Vi tränar tills alla kursdeltagare känner sig trygga med hjärtstartaren.

Tiden är avgörande för den drabbades chans att överleva!
Med HLR vinner vi tid genom att pumpa runt blodet i kroppen tills det finns möjlighet att defibrillera.

Vi börjar med teori och praktisk träning i "klassrummet" för att sedan träna på scenarier som kan inträffa hos er.

3-4 timmar

 

Instruktörsledd utbildning enligt Svenska HLR-Rådets senaste riktlinjer 

Varje deltagare erhåller kompetenskort, diplom och kursbok